wrapper

جدیدترین اخبار

شرکت مخابرات ایران - منطقه ی زنجان

"سال رونق تولید"

دستورالعمل اجرایی واگذاری خدمات ارتباطی اینترنت پرسرعت به دانشگاه های علوم پزشکی تفاهم نامه شبکه ملی سلامت (شمس)

پیرو توافق نامه شبکه ملی سلامت (شمس) با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر است خدمات اینترنت پرسرعت G. بصورت بسته های معرفی شده در این دستورالعمل در قالب کمپین یک ماهه واگذار شوند.

 1. 1. درخواست توسط مدیران مراکز آمار و فناوری اطلاعات بصورت برخط (on-line) در سامانه سرویس های شبکه ملی به آدرس وبگاه http://shreg.favakish.ir ثبت می شود.

تبصره: شناسه و کلمه عبور دسترسی قبلاً در اختیار معاونت تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران گذارده شده است و شرکت های مخابرات استانی می توانند از این طریق پیگیری نمایند.

 1. 2. شرکت های مخابرات استانی با مدیران آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی در هر استان هماهنگی لازم معمول دارند.
 2. 3. در صورت وجود امکانات فنی، شرکت های مخابرات استانی ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری، با متقاضی تماس حاصل می نمایند و مشتری می بایست در بازه زمانی تعیین شده برای کمپین به شرکت مخابرات استان مراجعه و پس از ارائه حداقل مدارک مورد نیاز، سرویس مورد نظر توسط شرکت مخابرات استان ارائه شود.
 3. 4. شرکت های مخابرات استانی پس از دریافت مدارک لازم ظرف مدت حداکثر 10 روز نسبت به انجام مراحل نصب و راه اندازی و ارائه سرویس مورد نظر به مشتری اقدام می نمایند.
 4. 5. در صورت عدم وجود امکانات فنی، شرکت های مخابرات استانی نتایج مربوطه را به معاونت تجاری شرکت ارتباطات ثابت ایران ارسال می نمایند.

تبصره: هرگونه تغییر در نشانی مشتری و برقراری سرویس در محل جدید صرفاً مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی به شرکت های مخابرات استانی امکان پذیر خواهد بود.

 1. 6. مبالغ قابل پرداخت جهت برقراری سرویس و هزینه مودم مطابق با جدول زیر به صورت دوره ای(دوماهه) توسط شرکت های مخابرات استانی محاسبه و در قالب یک صورتحساب ارسال می گردد.

لیست قیمت اینترنت با ترافیک نامحدود روی بستر G.HSDSL

بسته انتخابی

پهنای باند

هزینه اینترنت(ماهیانه)

تخفیف

دانش 01

20M

000/873/73

10%

دانش 02

34M

600/513/111

10%

دانش03

50M

000/295/164

10%

دانش 04

75M

500/696/235

10%

دانش 05

100M

000/098/307

10%

دانش 06

STM1

800/087/409

10%

- در تمامی بسته های انتخابی تأمین مودم و سایر تجهیزات لازم بر عهده مشتری می باشد.

- تخفیف 10% روی بسته های انتخابی در صورتی اعمال خواهد شد که پهنای باند موجود به یکی از بسته های انتخابی موجود در جدول ارتقاء یابند.


پیوست شماره 2

شرح دستورالعمل اجرایی، مشخصات و لیست قیمت خدمات

روی بستر G.

بر اساس تداوم همکاری فیمابین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت ارتباطات ثابت ایران (آشنای اول شرکت مخابرات ایران) توافق گردید امکان اتصال اینترنت پرسرعت تعداد حداقل 50 دانشگاه در قالب بسته های انتخابی گوناگون و با تخفیف 10% و به مدت محدود فراهم شود. مشخصات دانشگاه ها طبق فرمت ارسالی از شرکت ارتباطات ثابت ایران، توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد.

جدول 1) لیست قیمت اینترنت با ترافیک نامحدود روی بستر G.HSDSL

بسته انتخابی

پهنای باند

هزینه اینترنت(ماهیانه)

تخفیف

دانش 01

20M

000/873/73

10%

دانش 02

34M

600/513/111

10%

دانش03

50M

000/295/164

10%

دانش 04

100M

000/098/307

10%

دانش 05

STM1

800/087/409

10%

- هزینه نصب و راه اندازی خدمات و تجهیزات انتهایی برای هر یک از بسته های انتخابی مبلغ 000/080/1 ریال می باشد.

- در تمامی بسته های انتخابی تأمین مودم و سایر تجهیزات لازم برعهده مشتری می باشد.

1. تعرفه قرارداد

1-1) هزینه اشتراک: هزینه اشتراک و استفاده ماهیانه از بسته انتخابی ( دانش 02 ) بر اساس تعرفه های مصوب مبلغ 600 ، 513 ، 111 ریال که با توجه به شیوه فروش دریافت می شود .

1-2) شیوه فروش: عرضه خدمات قابل ارایه شرکت بر مبنای شیوه پرداخت دوره ای می باشد.

1-3) کسور قانونی: در تمامی بسته های پیشنهادی، مالیات بر ارزش افزوده چارچوب مصوبات و قوانین جاری کشور به مبالغ تعرفه اضافه می شود.

1-4) هزینه نصب و راه اندازی خدمات و تجهیزات انتهایی: هزینه نصب و راه اندازی خدمات و تجهیزات انتهایی مطابق با تعرفه های مصوب شرکت توسط شرکت های مخابرات استانی محاسبه و دریافت می شود.

1-5) هزینه تجهیزات: در صورت عدم تأمین تجهیزات توسط مشتری، هزینه تجهیزات بر اساس هزینه تمام شده توسط شرکت های مخابرات استانی محاسبه و دریافت می شود.

تبصره: برقراری اتصال نقاط مورد درخواست مشتری به شبکه از طریق فیبر نوری، وایرلس و سایر روش ها و همچنین هرگونه سرویس درخواستی خارج از موضوع این قرارداد بنا بر تشخیص شرکت و در صورت وجود امکانات فنی، از تعرفه فوق مستثنی بوده و پس از عقد قرارداد و پرداخت هزینه های مربوطه قابل واگذاری می باشد.

نام بسته انتخابی توسط مشتری: دانش 02

 

نام مشتری: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده مشتری:

آقای حمید حسنی-آقای مصطفی سلطانی

مهر و امضای مشتری

نام شرکت مخابرات استان:  شرکت مخابرات زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت: آقای نیکنام جدیدی

مهر و امضای شرکت


پیوست شماره 3

برگ تحویل خدمات و تجهیزات

تاریخ

شرکت مخابرات استان زنجان به نمایندگی از شرکت ارتباطات ثابت ایران ونشانی: جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات-شرکت مخابرات استان زنجان که از این پس «شرکت» نامیده می شود از یک طرف و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان با نمایندگی آقایان حمید حسنی معاون توسعه مدیریت ومنابع و مصطفی سلطانی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه به نشانی: زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی زنجان که از این پس «مشتری» نامیده می شود از طرف دیگر، موارد ذیل را تأیید کردند:

1) واحد اجرایی (شرکت مخابرات استان) تمامی خدمات را بطور کامل انجام داده است.

2) مشتری می پذیرد هزینه خدمات ارایه شده را مطابق صورتحساب واصله از واحد اجرایی در زمان تعیین شده بپردازد.

3) مشتری می پذیرد کلیه تجهیزات مطابق مشخصات ذیل را تحویل گرفته و در صورت هرگونه جابجایی مراتب را به آگاهی واحد اجرایی می رساند.

4) مشتری می پذیرد در صورت لغو قرارداد کلیه تجهیزات با مشخصات ذیل را به صورت سالم عودت نماید و در صورت لغو قرارداد پیش از پایان مدت قرارداد اشاره شده در ماده 3 قرارداد، مبالغ پیش پرداخت دو دوره موضوع بند 7-2-15 قرارداد به عنوان هزینه استهلاک مودم منظور خواهد شد.

موارد فوق مورد تأیید طرفین می باشد.

نام مشتری:دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده مشتری:

آقای حمید حسنی-آقای مصطفی سلطانی

مهر و امضای مشتری

نام شرکت مخابرات استان: مخابرات استان زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده شرکت: آقای نیکنام جدیدی

مهر و امضای شرکت

توضیحات:

مشخصات تجهیزات تحویلی به مشتری:

مشخصات شبکه و تجهیزات مشتری:

مطابق بند 7-2-19 قراردادمشخصات شبکه و تجهیزات موجود مشتری و مورد نیاز شرکت مخابرات استان به شرح ذیل می باشد:


پیوست 4: تعاریف

1-1) شرکت: به معنای شرکت ارتباطات ثابت ایران و شرکت های تابعه و وابسته می باشد.

1-2) خدمات ارتباطی شرکت: کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی تحت مالکیت شرکت که با استفاده از تجهیزات ADSL، خط تلفن، فیبر نوری و یا سایر فناوری های نوین تمامی نقاط وابسته و مرتبط با مشتری را به شبکه اینترنت یا شبکه متعلق یا مورد نظر مشتری متصل می کند،  به گونه ای که می تواند برای انتقال اطلاعات مابین نقاط مختلف متصل به شبکه مشتری با استفاده از انواع خدمات اعم از اینترنت/ اینترانت، MPLS/VPN یا G.SHDSL مورد استفاده قرار می گیرد.

1-3) واحد اجرایی: شخصیت حقیقی و یا حقوقی منتخب که به نمایندگی از شرکت عهده دار ارایه ی خدمات و حل و فصل موضوعات مربوطه در چارچوب قرارداد می باشد.

1-4) متقاضی: به معنای شخص حقیقی و یا حقوقی است که از شرکت یا واحد اجرایی شرکت به صورت کتبی درخواست واگذاری خدمات ارتباطی نموده است.

1-5) مشتری: به معنای شخص حقیقی و یا حقوقی است که پس از امضای قرارداد طرف تعهد شرکت بوده و کلیه مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از اتصال شبکه مشتری به شبکه خدمات ارتباطی شرکت بر عهده وی می باشد.

1-6) شبکه مشتری/ کاربر انتهایی: تمامی تجهیزات و خطوط ارتباطی تحت مالکیت مشتری.

1-7) کاربر انتهایی: نقاط وابسته یا مرتبط با مشتری است که پس از اتصال به شبکه خدمات ارتباطی مخابرات، طرف تعهد مشتری محسوب می شود و تمامی مسئولیت های حقوقی و مالی ناشی از استفاده خدمات موضوع قرارداد بر عهده وی می باشد.

1-8) شیوه فروش: شرکت می تواند خدمات را بر مبنای دو روش پیش پرداخت (Pre-Paid) یا پرداخت دوره ای(Post-Paid) عرضه نماید، که با توجه به شیوه فروش در زمان عقد قرارداد بصورت یکجا یا بر اساس صورتحساب های دوره ای دریافت می شود.

1-9) دوره صورتحسابگیری: مدت زمانی که در شیوه فروش پرداخت دوره ای به صورت 2 ماهه می باشد.

1-10) ترافیک ماهیانه: میزان تبادل بسته داده های ارسالی و دریافتی از شبکه طی یک ماه شمسی می باشد.

1-11) ترافیک اضافی: میزان ترافیکی که می توان علاوه بر ترافیک ماهیانه بصورت مجزا خریداری و مصرف نمود.

1-12) بسته انتخابی: طبق نامه به شماره 267/5/19 مورخه 21/1/93 بسته دانش 02 ( 34m ) می باشد .

1-13) زمان انتظار: زمان ثبت نام تا تحویل سرویس می باشد.

1-14) زمان قطع: فاصله زمانی درخواست مشتری تا قطع خدمات و جمع آوری رانژه می باشد.

1-15) تجهیزات منصوبه: تجهیزات نصب شده در محل ارایه ی خدمات به مشتری از قبیل مودم ADSL

1-16) اقامتگاه قانونی: به معنای مشخصات آخرین نشانی موجود در پرونده متقاضی و یا مشتری است.

1-17) سازمان: به معنای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رایویی می باشد.


قرارداد واگذاری خدمات ارتباطی به مشتریان تجاری G.

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد بین واحد اجرایی شرکت مخابرات استان زنجان به نمایندگی آقای نیکنام جدیدی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان به نشانی: جاده گاوازنگ-مجتمع ادارات-شرکت مخابرات استان زنجان که از این پس «شرکت» نامیده می شود از یک طرف و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان زنجان به نمایندگی آقایان حمید حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع، و مصطفی سلطانی به عنوان سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه به نشانی: زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی زنجان که از این پس «مشتری» نامیده می شود از طرف دیگر، براساس تفاهم نامه، و سایر ضمائم بشرح ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای تمامی مفاد آن می گردند.

ماده 2: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از واگذاری خدمات اتصال به شبکه اینترنت  از سوی شرکت مخابرات با (پهنای باندm 34) به مشتری با کلیه تجهیزات و خطوط ارتباطی تحت مالکیت شرکت که با استفاده از تجهیزات، فیبر نوری که  مشتری را به شبکه خدمات ارتباطی مخابرات متصل می کند.

تبصره: در صورت نیاز و درخواست هر یک از طرفین مبنی بر تغییر در مواد این قرارداد و توافق نهایی طرفین، موارد بعنوان پیوست قرارداد تهیه خواهد شد و از آن پس بعنوان اجزای لاینفک قرارداد منظور خواهند شد.

ماده 3: مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ مبادله1/2/93 حداقل به مدت 1 سال شمسی بوده و پس از آن در صورت تمایل و توافق طرفین مطابق نرخ مورد توافق قابل تمدید می باشد.

تبصره 1: در صورت عدم تقاضای کتبی مشتری مبنی بر قطع ارایه ی خدمات و یا اعلام شرکت مبنی بر امکان تداوم عرضه خدمات در انقضای مدت مذکور، در شیوه پرداخت دوره ای(Post Paid)، قرارداد برای یک دوره زمانی مشابه دیگر تمدید شده تلقی می شود.

تبصره 2: در صورت تقاضای مشتری مبنی بر قطع ارایه ی خدمات پیش از پایان مدت قرارداد، شرکت می تواند علاوه بر دریافت هزینه مودم وتجهیزات جانبی مطابق مشخصات مربوطه در پیوست 3، به منظور وصول مطالبات ناشی از تخفیف اعمال شده تا پایان مدت استفاده از خدمات از طریق موارد مندرج در بند 7-2-15 قرارداد اقدام نماید.

ماده 4: هزینه واگذاری خدمات ارتباطی

هزینه واگذاری خدمات مطابق با موضوع و مدت قرارداد به موجب پیوست 2 و با رعایت آخرین تعرفه های مصوب تعیین می گردد و شرکت هزینه خدماتی را که مشخصات و قیمت آن ها در پیوست 2 بیان شده و مورد توافق مشتری قرار گرفته است، دریافت می کند.

تبصره: بدیهی است در صورت تغییر نرخ و تعرفه از سوی مراجع ذیصلاح، آخرین تعرفه از تاریخ تصویب ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

ماده 5: محل تحویل خدمات

محل تحویل خدمات مطابق لیست ارایه شده توسط مشتری می باشد وتعداد نقاط مورد توافق برای تحویل خدمات در پیوست 2 ارایه شده است.

ماده 6: حقوق و تعهدات شرکت

6-1) حقوق شرکت

6-1-1) هزینه خدمات: شرکت حق دارد هزینه خدماتی را که مشخصات و قیمت آن ها در پیوست 2 بیان شده و مورد توافق مشتری قرار گرفته است، مطابق صورتحساب صادره دریافت کند.

6-1-2) کسب اطلاعات فنی: شرکت حق دارد در خصوص مشخصات فنی تجهیزات مشتری، اطلاعات مورد نیاز را کسب نماید در صورتی که تجهیزات سمت مشتری از جمله سخت افزار و نرم افزار، شرایط لازم برای ارایه خدمات را نداشته باشند و یا موجبات خطرات جدی همچون خرابی در شبکه، تجهیزات یا خدمات شرکت را فراهم آورند. شرکت حق دارد تا زمان رفع خطر یا فراهم شدن تجهیزات مناسب توسط مشتری، از ارایه ی خدمات خودداری نماید.

6-1-3) مالکیت تجهیزات موقت: در صورتی که شرکت در ارتباط با این قرارداد تجهیزاتی را بطور موقت
در اختیار مشتری قرار دهد، شرکت مالک این تجهیزات بوده و حق دارد پس از اتمام قرارداد این تجهیزات را جمع آوری نماید. شرکت حق دارد در صورت بروز خرابی در تجهیزات که ناشی از فرسودگی طبیعی نباشد و ناشی از دخالت غیر مسئولانه عوامل مشتری باشد، درخواست جبران خسارت نماید. شرایط تجهیزات هنگام بازگرداندن به شرکت مخابرات ایران در پیوست 3 بیان شده است.

6-1-4) ایجاد قطعی: شرکت حق دارد جهت بررسی شبکه، تجهیزات و کیفیت ارایه ی خدمات، اقدام به ایجاد قطعی از قبل اعلام شده با دیگر انواع قطعی های لازم که در پیوست 2 به آن ها اشاره شده است، نماید. بدین منظور شرکت باید مدت زمان قطعی خدمات را حداقل 72 ساعت پیش از قطع خدمات به آگاهی مشتری برساند. ارایه ی خدمات پس از گذشت یک روز کاری از اتمام بررسی به حالت اول باز می گردد.

6-1-5) قطع موقت یا عدم ارایه خدمات: پس از اطلاع رسانی به موقع به مشتری، چنانچه مشتری قرارداد حاضر و یا قوانین مصوبه در رابطه با استفاده از خدمات را نقض کرده باشد یا علت نحوه ی استفاده از خدمات و یا استفاده از خدمات از طریق تجهیزات خود، تجهیزات شرکت را به مخاطره انداخته و یا شهرت شرکت را خدشه دار نماید، شرکت محق به قطع موقت و یا عدم ارایه ی خدمات ذکر شده در پیوست 2 می باشد. اگر مشتری پرداخت را برای بیش از 7 روز تقویمی از تاریخ مقرر به تأخیر بیاندازد، شرکت می تواند تا زمان پرداخت بدون اعلام کتبی از ارایه ی خدمات موقت خودداری کند. ارایه خدمات با گذشت یک روز کاری از رفع این نقیضه یا خطر به حالت اول باز می گردد.

6-1-6) کسب اطلاع از قراردادهای مشتری: شرکت حق دارد تا در رابطه با وجود یا اجرای قرارداد قبلی بین مشتری و اشخاص ثالث جهت خدمات مشابه با موضوع قرارداد حاضر از مشتری کسب اطلاع نماید.


6-2) تعهدات شرکت

6-2-1) شرکت متعهد است نصب و راه اندازی وتحویل خدمات ارتباطی که مشخصات آن در پیوست 2 آمده، با کیفیت لازم ظرف مدت 15 روز کاری در نقاطی که لیست آن ها مطابق مشخصات درخواستی به شرکت ارسال و نتیجه امکان سنجی آن ها مثبت اعلام شده است، مطابق موضوع قرارداد و پیوست های آن ارایه نماید.

6-2-2) شرکت متعهد است لیست نقاط مورد نظر مشتری را در کمترین زمان ممکن به واحدهای اجرایی ارسال نماید.

6-2-3) شرکت متعهد است امکانات فنی برای ارایه خدمات در هر نقطه را ظرف مدت 5 روز کاری بررسی و نتایج را در بازه زمانی 10 روز به مشتری اعلام کند.

6-2-4) شرکت متعهد است اتصال کلیه خدمات ارتباطی درخواستی اعم از بین استانی، بین شهری، شهری و همچنین نقاط روستایی دارای امکانات فنی را در قالب یک قرارداد واحد ظرف مدت 10 روز کاری ارایه نماید. (توسعه نقاط روستایی بر اساس توافق بعمل آمده صورت خواهد پذیرفت)

6-2-5) پیش بینی سطح دسترسی مورد نیاز شرکت جهت پایش و مدیریت شبکه (تجهیزات CPE) بر اساس تأمین و توسعه تدریجی امکانات فنی موجود و رعایت موارد امنیتی.

6-2-6) نصب و راه اندازی خدمات در درگاه ورودی «تجهیزات مودم» به مشتری انجام می پذیرد و در صورت مراجعه و ارایه خدمات در محل مشتری، هزینه نصب و راه اندازی خدمات و تجهیزات انتهایی از مشتری مطابق پیوست 2 اخذ می شود.

تبصره 1: در صورتیکه مشتری بنا بر مدارک مثبته، به زمان مقرر در محل حاضر نباشد و یا آمادگی تحویل خدمات را نداشته باشد، ارتباط، دایر شده تلقی و مراجعه مجدد منوط به تکرار پرداخت هزینه راه اندازی تجهیزات مشتری می باشد.

تبصره 2:: در صورتیکه نماینده شرکت در زمان مقرر، جهت تحویل خدمات در محل حاضر نشود، مشتری یا کاربر انتهایی می بایست نسبت به اعلام موضوع از طریق مرکز تماس و دریافت کد رهگیری اقدام نماید. در صورت اثبات ادعای مشتری یا کاربر انتهایی، شرکت متعهد است بدون اخذ هزینه راه اندازی تجهیزات مشتری، نسبت به دایری وتحویل خدمات حداکثر تا 48 ساعت بعد اقدام نماید.

6-2-7) شرکت متعهد است خدمات پشتیبانی تلفنی مرتبط با خدمات ارتباطی موضوع قرارداد را به صورت 24ساعته در هفت روز هفته ارایه نماید. افراد پاسخگو و شماره تماس آنها و سایر شماره های اضطراری در پیوست 1 ارایه شده اند.

6-2-8) شرکت متعهد است بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکانات موجود و توافق با مشتری نسبت به ارایه ی توافق نامه سطح خدمات (SLA) به مشتری اقدام و مفاد آن را از زمان امضاء اجرا نماید. بطوریکه تمامی بندهای توافق نامه سطح خدمات از زمان امضاء قابل اجرا باشند.

6-2-9) هنگامیکه مشتری مشکلی را به افراد پاسخگو و شماره تماس آن ها و سایر شماره های اضطراری در پیوست 1 گزارش نماید، شرکت متعهد است بر اساس زمان مورد توافق در توافق نامه سطح خدمات (SLA) اطلاعات لازم در خصوص علت و مدت مورد انتظار برای رفع مشکل را ارایه دهد و پس از رفع مشکل یا خرابی، اطلاع رسانی نماید تا اطمینان حاصل کند، مشتری در استفاده از خدمات مشکل دیگری ندارد.

6-2-10) شرکت متعهد است اسرار تجاری مشتری را با خودداری از هرگونه عملی که منجر به آسیب مشتری شود، در حین مدت قرارداد و پس از اتمام مدت قرارداد حفظ نماید.

6-2-11) در صورتی که برای برقراری خدمات مورد نظر مشتری تأمین تجهیزات انتقال در سمت آبونه مورد نیاز باشد، شرکت متهعد است مشخصات فنی تجهیزات مورد نیاز و ریز هزینه مربوطه را به مشتری اعلام نماید.

6-2-12) در صورتی که مشتری پرداخت هزینه راه اندازی تجهیزات سمت مشتری را تعهد نماید، شرکت متعهد می باشد خدمات ارتباطی موضوع قرارداد را در حداقل زمان ممکن در محل مشتری و بصورت حضوری تحویل دهد.


ماده 7: حقوق و تعهدات مشتری

7-1) حقوق مشتری

مشتری حق دارد خدمات مشخص شده در پیوست 2 را با کیفیت مناسب و طی مدت 15 روز کاری مطابق قرارداد و پیوست های آن دریافت کند.

7-2) تعهدات مشتری

7-2-1) مشتری متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع قرارداد و دستورالعمل هایی که از سوی مراجع ذیصلاح صادر و ابلاغ شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت (www.tci.ir) یا سایر مبادی ذیصلاح اطلاع رسانی شده است را ضمن مطالعه، رعایت نماید.

7-2-2) مشتری متعهد می شود اطلاعات نقاط مورد نظر خود را به صورت کامل و دقیق (شامل نام، شماره تلفن، پهنای باند، آدرس) و مطابق با مشخصات درخواستی در قالب فایل Microsoft Excel به شرکت ارسال تا اطلاعات مربوطه در دسترس واحدهای اجرایی قرار گیرد.

7-2-3) مشتری متعهد می شود جهت جلوگیری از فعالیت های غیرمجاز (مطابق قانون جرایم رایانه ای و سایر قوانین مرتبط) در شبکه مربوط به خود، تمهیدات لازم را به کار بندد و شرکت هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. همچنین مسئولیت حفاظت از مشخصات شامل نام کاربری و کلمه عبور بر عهده مشتری می باشد.

7-2-4) مشتری متعهد می شود برای استفاده از خدمات، تمامی ابزارهای فنی(تجهیزات) لازم که مشخصات آنها در پیوست 2 مشخص شده اند را با هزینه خود فراهم و نگهداری کند. برق، سیستم تهویه و دیگر عوامل محیطی که کارکرد دقیق و استفاده از تجهیزات شرکت مستقر در محل مشتری را تضمین می کنند نیز از آنجمله اند (به عنوان مثال دمای محیط کار تجهیزات نباید کمتر از 5 و بیشتر از 25 درجه سانتیگراد باشد). لذا در صورتی که مشتری از تجهیزات شرکت استفاده نمی کند متعهد است فقط از تجهیزاتی که مشخصات آنها با استانداردهای مخابراتی شرکت (که مشخصات فنی آن از سوی شرکت اعلام می شود) مطابقت دارد استفاده نماید.

7-2-5) مشتری متعهد می شود، نقاط انتهایی اتصال در زمان تحویل خدمات ارتباطی توسط واحدهای اجرایی به حداقل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز (شامل یک خط تلفن و یک رایانه آماده به کار و نرم افزار آنتی ویروس مجهز و از سلامت سیم کشی داخلی و نصب پریز یا ترمینال در ورودی خطوط مخابراتی به نقاط انتهایی اطمینان) برخوردار باشند تا در هنگام نصب و راه اندازی خدمات موضوع قرارداد توسط واحدهای اجرایی شرکت و رفع خرابی آن ها به مواقع ضروری تسریع گردد.

7-2-6) مشتری متعهد می شود جهت بهره برداری مطلوب از ارتباطات برقرار شده رفع اشکال و امکان تعامل فنی با واحد اجرایی شرکت، نسبت به آموزش نیروی انسانی در نقاط کاربر انتهایی اقدام نماید.

7-2-7) مشتری متعهد می شود مطابق مندرجات پیوست 1، نفر/ نفراتی را به عنوان نماینده جهت تبادل اطلاعات و پیشبرد امور به شرکت معرفی نماید، بطوریکه همه امور مرتبط با قرارداد از طریق ایشان قابل پیگیری باشد.

7-2-8) مشتری متعهد می شود امکان دسترسی موقت متخصصان شرکت به اتاق مربوط به نصب تجهیزات را در ساعات کاری فراهم آورد در صورتی که مطابق قرارداد شرکت تجهیزاتی از اموال خود را در محل نصب نماید، مشتری ضمن امضای مفاد پیوست 3، متعهد به حفظ، مراقبت و بازگرداندن این تجهیزات به شرکت هنگام جابجایی با اتمام قرارداد می باشد.

7-2-9) مشتری متعهد می شود از واگذاری جزیی و کلی حقوق و تعهدات و خدمات مرتبط با این قرارداد و همچنین واگذاری امکانات و تجهیزات متعلق به شرکت، به غیر خودداری نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع خدمات ارایه شده می باشد.

7-2-10) مشتری متعهد می شود از استفاده و ارایه ی خدمات ثانویه به اشخاص ثالث (از جمله ارایه خدمات اینترنتی از طریق اینترانت) خودداری نماید. در غیر اینصورت مسئولیت استفاده اشخاص ثالث از خدمات موضوع قرارداد بر عهده مشتری است.

7-2-11) مشتری متعهد می شود از ایجاد هرگونه مزاحمت برای دیگران و اختلال در سرویس های عمومی و خصوصی و اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سایر مشتریان و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکت ها، سازمان ها و دستگاه ها در داخل و خارج از کشور، استفاده از خدمات سایر مشتریان و هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد. از هر طریق به ویژه از طریق خدمات ارتباطی موضوع قرارداد خودداری و جلوگیری نماید. در غیر اینصورت مطابق با مفاد قوانین و مقررات جاری در کشور از جمله قانون جرایم رایانه ای با مشتری برخورد خواهد شد و در صورتی که به هر طریق با استفاده از خدمات دریافتی به شرکت خسارت وارد نماید، نسبت به جبران آن اقدام کند.

از دیگر موارد استفاده غیرقانونی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف) خدمات مطابق با هدف مورد استفاده نگیرند.

ب) خدمات با نقض بند 7-2-4 مورد استفاده قرار بگیرد یا به گونه ای که رو به معمول کاری دیگر مشتریان شرکت را تغییر، دشوار، غیرممکن با تهدید کند.

ج) بخش اطلاعات و استفاده از خدمات با نقض مفاد قانون جاری جمهوری اسلامی ایران.

7-2-12) چنانچه مشتری در نظر دارد تغییراتی در شبکه یا تجهیزات مورد استفاده خود (مطابق مشخصات پیوست 2) اعمال نماید که ممکن است منجر به اختلال یا قطع در ارایه خدمات شود، می بایست شرکت را یک هفته قبل از اعمال تغییرات مطلع نماید و راه اندازی مجدد به عهده مشتری و یا در صورت پرداخت هزینه های مربوطه توسط مشتری به عهده شرکت خواهد بود. البته شرکت در شرایطی که این تغییرات را برای تداوم ارایه خدمات، مناسب نداند یا موحب مخدوش نمودن وجهه ی شرکت تشخیص دهد می تواند بدون هیچگونه تعهدی نسبت به مشتری، قرارداد را فسخ کند.

7-2-13) مشتری متعهد می شود در خصوص رفع خرابی در شبکه، تجهیزات و دیگر ابزارهای فنی شرکت که بر کیفیت ارایه خدمات موضوع این قرارداد تأثیر گذارند به صورت کتبی اطلاع رسانی نماید.

7-2-14) مشتری متعهد می شود هرگونه اعمال تغییر در خدمات مورد استفاده اعم از درخواست قطع یا افزایش پهنای باند، تغییر مکان وتغییر شماره تلفن را بطور کتبی به شرکت اعلام تا در صورت وجود امکانات فنی و پرداخت هزینه مربوطه و تسویه بدهی های معوقه توسط مشتری اقدام لازم از سوی شرکت صورت پذیرد. بدیهی است در صورت اجرای تغییرات جدید میسر نباشد، مسئولیت حقوقی و مالی خدمات قبلی تا زمان
ارایه ی درخواست انصراف، بر عهده مشتری خواهد بود.

7-2-15) مشتری متعهد می شود معادل هزینه دو دوره صورتحسابگیری از خدمات مورد استفاده در بسته انتخابی را تحت عنوان سپرده به حساب معرفی شده از سوی شرکت واریز و اعلام وصول آن را از امور مالی شرکت اخذ و ارایه نماید. مبلغ سپرده فوق الذکر تا پایان قرارداد و تسویه حساب نزد شرکت باقی خواهد ماند.

7-2-16) مشتری متعهد می شود از هرگونه اقدامی که می تواند منجر به آسیب وجهه و شهرت شرکت در حین مدت قرارداد و بعد از اتمام مدت قرارداد شود خودداری کند.

7-2-17) مشتری متعهد می شود تمامی شرایط قانونی لازم الاجرای کشور که مربوط به استفاده از خدمات و همچنین توصیه های شرکت در خصوص دستورالعمل عملیاتی (که در این قرارداد و دستورالعمل اجرایی ذکر شده است) جهت استفاده صحیح از خدمات و تجهیزات مرتبط را رعایت کند و از هرگونه تغییر بدون مجوز نظیر تغییر در نوع سرویس، سرعت و دیگر پارامترها و نیز اقدامات دیگری که میتواند استفاده ایمن و آگاهانه از خدمات توسط دیگر کاربران را به خطر بیاندازد جلوگیری نماید.

7-2-18) مشتری متعهد می شود با توجه به نوع درخواست و دریافت آدرس IP اختصاصی بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه از واگذاری آن به غیر خودداری نماید و در صورت اعلام تغییر آدرس IP از سوی شرکت نسبت به اعمال تغییرات لازم در شبکه خود اقدام نموده و حق هیچ گونه اعتراض ندارد.

7-2-19) مشتری متعهد می شود مشخصات شبکه و تجهیزات موجود مورد نظر شرکت را بصورت جداگانه و در پیوست 3 ارایه دهد.

ماده 8: پرداخت صورتحساب و جریمه دیرکرد

8-1) شرکت متعهد است هزینه سرویس ها را مطابق بسته انتخابی مشتری به صورت پیش پرداخت یا بر اساس جزییات هر نقطه جهت پرداخت به صورت دوره ای از طریق آدرس پستی مشتری و یا کاربر انتهایی صادر و ارسال نماید.

8-2) شرکت متعهد است به ازای هر روز عدم ارایه خدمات به مشتری که شرکت موظف به ارایه آنها بوده است، بر اساس مندرجات توافق نامه سطح خدمات (SLA) به مشتری غرامت (خسارت) بپردازد. مشتری در صورتی می تواند از این غرامت استفاده نماید که در خصوص اعلام تاریخ پایان خدمات و یا عدم استفاده، شرکت را بطور مکتوب و /یا از طریق تلفن و/ یا از طریق پست الکترونیکی، یا ارسال به قسمت واحد کمک (Help Desk) و/ یا مدیر حساب (Account Manager) مشتری آگاه کرده باشد و به شرکت فرصت تعمیر خرابی در حداکثر 48 ساعت را بدهد. دلایلی مانند خرابی در شبکه، تجهیزات یا کیفیت خدمات ارایه شده بطور اختصاصی از وظایف شرکت است و شرکت می بایست طی یک روز کاری پس از اطلاع رسانی بموقع مشتری اقدام به رفع مشکل نماید. این دلایل مشمول خرابی یا عدم ثبات یا استفاده نادرست از تجهیزات مشتری و /یا حوادث غیرمترقبه نمی شود.

تبصره: در صورتی که علت عدم ارایه خدمات توسط شرکت و یا نقض پارامتری های ارایه شده در توافق نامه سطح خدمات، خارج از شبکه شرکت باشد، مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

8-3) مشتری متعهد می شود در شیوه پرداخت صورتحساب دوره ای (Post Paid)، هزینه خدماتی را که طی صورتحساب هر دوره به اقامتگاه قانونی ارسال می شود در مهلت تعیین شده پرداخت نماید. در غیر اینصورت شرکت مجاز به قطع خدمات بوده و به منظور وصول مطالبات از طریق موارد مندرج در بند 7-2-15 یا سایر خدمات مخابراتی مورد استفاده مشتری و یا راهکارهای قانونی و مراجع ذیصلاح اقدام قانونی بعمل خواهد آورد.

تبصره: چنانچه مشتری ظرف مدت 15 روز پس از قطع خدمات، اقدام به پرداخت صورتحساب دوره و یا تمدید دوره اشتراک ننماید شرکت می تواند نسبت به جمع آوری خدمات اقدام می نماید و اتصال مجدد منوط به وجود امکانات و پرداخت هزینه های مربوطه می باشد.

ماده 9: نحوه حل اختلاف

اختلافات طرفین قرارداد ناشی از عدم اجرای صحیح و کامل آن، موضوعات، مفاهیم و تغییر در مشخصات فنی یا شرایط قرارداد بدواً در هیئتی مرکب از مدیر عامل شرکت یا نماینده ایشان و یک نفر به انتخاب هیئت مدیره و نماینده طرف قرارداد و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه به عنوان کارشناس مرضی الطرفین مطرح می گردد. این هیئت می تواند با استفاده از نظر سایر متخصصین امر به اختلاف رسیدگی و اعلام نظر نماید. طرفین ملزم به تبعیت از نظریه صادره که از طریق مدیر عامل شرکت ابلاغ می گردد خواهند بود و در صورت عدم حصول توافق طرف مدعی می تواند به دادگاه های صالح در شهرستان زنجان جهت حل و فصل موضوع مراجعه نماید.


ماده 10: فسخ قرارداد

10-1) قرارداد حاضر پس از امضای طرفین لازم الاجرا بوده و برای حداقل یک دوره 1 ساله معتبر است. در صورت ارایه خدمات جدید، این قرارداد برای خدمات جدید از روزی که خدمات جدید ارایه می شود تا انقضای مدت زمان قرارداد اولیه معتبر خواهد بود. (این روز با امضای برگ تحویل خدمات و تجهیزات مطابق پیوست شماره 3 لازم الاجرا تلقی خواهد شد.)

10-2) قرارداد حاضر پیش از اتمام حداقل دوره استفاده از خدمات در شرایط ذیل می تواند بدون اخطار کتبی فسخ شود:

10-2-1) از طریق توافق طرفین قرارداد

10-2-2) در صورت وجود شرایط قوه قهریه (فورس ماژور): در صورت بروز هرگونه رخداد و یا حادثه غیرمترقبه و سایر عوامل غیرقابل کنترل و خارج از اختیار طرفین (از قبیل- و نه محدود به- جنگ، اعتصاب، اغتشاش عمومی، صاعقه، آتش سوزی، زلزله، سیل، سایر بلایای طبیعی، اختلالات ناشی از قطع خطوط مخابراتی درون و برون شهری، ماهواره، وضع قوانین و مقررات و دستورالعمل های دولتی) هیچ یک از طرفین مسئول قطع خدمات و غیره نبوده و طرفین مجاز به اعتراض نیستند و حق هرگونه ادعایی نسبت به یکدیگر را از خود سلب می نمایند. در صورت وقوع رخدادها و/ یا حوادث غیرمترقبه، اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می آید و به محض برطرف شدن موانع ناشی از شرایط قوه قهریه، توافقات مندرج در قرارداد قابلیت اجرایی پیدا خواهند نمود و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده می شود. چنانچه مدت حادثه بیش از دو هفته به طول انجامد طرفین در فسخ یا ادامه قرارداد مخیر خواهند بود.

10-2-3) در صورت اتخاذ تصمیمات یا اقدامات مقامات ذیصلاح دولتی که منجر به محدود کردن قدرت و کارکردهای قانونی هر یک از طرفین شود.

10-2-4) در صورت انحلال یا ورشکستگی هر یک از طرفین قرارداد، در تاریخی که حکم قانونی مربوطه قابل اجرا شود.

10-2-5) در صورتی که مشتری تعهدات خود در خصوص خدمات ارایه شده را نقض نماید. بطوریکه شبکه، تجهیزات یا خدمات شرکت را به خطر اندازد. (تشخیص این خطر بر عهده نهاد نظارتی می باشد)

10-3) قرارداد حاضر پیش از اتمام حداقل دوره استفاده از خدمات در شرایط ذیل می تواند با اخطار کتبی فسخ شود:

10-3-1) مشتری در صورت تمایل به انصراف از دریافت خدمات پیش از انقضای مدت قرارداد، می باید با ارایه درخواست کتبی به فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است تا زمان جمع آوری ارتباط (حداکثر یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری در دبیرخانه واحد اجرایی) مسئولیت حقوقی و مالی خدمات موضوع قرارداد به عهده مشتری می باشد و مشتری می بایست مبالغ تخفیف های منظور شده تا زمان فسخ را مطابق با آخرین صورتحساب صادره از سوی شرکت بپردازد.

تبصره 1: در صورت فسخ قرارداد با شیوه فروش پیش پرداخت از سوی هر یک از طرفین، شرکت می بایست نسبت به محاسبه و بازپرداخت مازاد مبالغ دریافتی به نسبت دوره و حجم مورد استفاده اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که حجم ترافیک موضوع قرارداد تا قبل از فسخ قرارداد مصرف شده باشد، استرداد مانده مطالبات، بلا موضوع می باشد.

تبصره 2: در صورت فسخ قرارداد با شیوه صورتحساب دوره ای از سوی هر یک از طرفین، مشتری موظف به پرداخت آخرین صورتحساب محاسبه شده تا زمان قطع خدمات می باشد.

10-3-2) در صورت عدم توانایی فنی شرکت به ادامه ارایه خدمات به جهت منسوخ شدن فناوری پیش از انقضای مدت قرارداد، شرکت می بایست موضوع را کتبی به مشتری اعلام و درخواست فسخ قرارداد نماید. بدیهی است شرکت باید حداکثر یک ماه قبل، نسبت به اطلاع رسانی موضوع اقدام نماید.

10-3-3) در صورت اتمام مهلت اجاره (برای مشتریانی که در مکان اجاره ای به سر می برند) شرکت می تواند نسبت به قطع ارایه خدمات و فسخ قرارداد اقدام نماید. بدیهی است در صورتیکه مشتری نسبت به تمدید قرارداد با مالک اقدام نموده باید یک هفته بعد از انعقاد اجاره نامه جدید و یا تمدید اجاره نامه قبلی، نسبت به ارایه ی نسخه ای از آن به واحد اجرایی اقدام نماید.

10-3-4) چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در این قرارداد عمل ننماید و نحوه برخورد با آن در SLA پیوست لحاظ نشده باشد، یا به هر دلیل در اجرای تعهدات خود تخلف نماید طرف مقابل می تواند با اخطار کتبی و مهلت حداکثر 7 روزه نسبت به فسخ قراردا اقدام نماید. با توجه به نوع تخلف و کافی نبودن مدت اخطار، طرفین می توانند بر روی یک مدت منطقی که نمی تواند بیش از 15 روز باشد و از تاریخی که اخطار دریافت شده است، توافق کنند.

10-3-5) درصورتیکه طی 15 روز از تاریخی که توسط طرفین برای فراهم کردن خدمات در پیوست 1 مشخص شده، شرکت نتواند خدمات مورد نظر را به دلایلی که در زمره مسئولیت های شرکت بوده اند تأمین کند، مشتری مجاز به رد درخواست ارایه شده با اعلام قبلی 7 روز زودتر به شرکت می باشد. در این صورت شرکت نباید خسارتی به مشتری بپردازد.

10-3-6) در صورت ارایه هرگونه درخواست از سوی مشتری مبنی بر تغییر در وضعیت خطوط آبونه خدمات ارتباطی ( اعم از تغییر مالکیت، تغییر شماره، تغییر مکان و غیره) و عدم امکان برقراری ارتباط در شرایط جدید، مشتری می تواند نسبت به درخواست فسخ اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت مالی و حقوقی ناشی از موضوع قرارداد تا زمان ارایه درخواست فسخ به عهده مشتری می باشد.

ماده 11: اقامتگاه قانونی طرفین و مکاتبات

نشانی های مندرج در ماده 1 قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین محسوب می شود و ارسال هرگونه مکاتبات و اوراق قانونی و حقوقی به نشانی های مذکور صورت خواهد پذیرفت. لذا در صورت هرگونه تغییر در نشانی هر یک از طرفین، موظف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه موضوع را بصورت کتبی (یا الکترونیکی از طریق آدرس پست الکترونیکی سازمانی یا نماینده سازمانی طرفین) و با ذکر تغییرات به طرف دیگر اطلاع دهند. در غیر اینصورت کلیه مکاتبات، اخطارها و اوراقی که به نشانی مندرج در قرارداد ارسال شود، ابلاغ شده تلقی می شوند و عذر عدم آگاهی پذیرفتنی نخواهد بود.

ماده 12: مفاد کلی

12-1) بدون رضایت کتبی هر یک از طرفین، هیچ یک از طرفین حق انتقال برخی یا تمامی حقوق و تعهدات خود طبق قرارداد حاضر را ندارند. برای انتقال برخی یا تمامی حقوق و تعهدات قرارداد حاضر به اشخاص حقوقی متعلق به شرکت یا شرکت های تابعه و وابسته، رضایت طرف دیگر لازم نیست. این مسئله برای هر دو طرف این توافقنامه معتبر است.

12-2) برای سایر مواردی که در این قرارداد توافق نشده اند، قانون جاری جمهوری اسلامی ایران قابل اجراست.

12-3) تمامی پروتکل ها، پیوست ها و دیگر توافقات قرارداد حاضر از اجزای لاینفک این قرارداد هستند.

12-4) اصلاحات و الحاقات قرارداد حاضر تنها با توافق مکتوب طرفین به آن پیوست می شوند.

12-5) مبالغ و شرایط پرداخت در پیوست 2 مشخص شده است.

12-6)  شرکت در موارد ذیل در قبال مشتری مسئول نمی باشد:

الف) منافع و زیان ها و اختلالات در فعالیت های تجاری مشتری که در طی زمان ارایه خدمات و یا به دلیل استفاده از خدمات ارایه شده بر اساس این قرارداد ایجاد شده اند.

ب) عدم مهارت مشتری در استفاده از خدمات

ج) شکایات از سوی اشخاص ثالث نسبت به مشتری در مدت استفاده از خدمات

د) خرابی ها و دیگر نتایج زیان بار حاصل از تعمیر و نگهداری نامناسب یا استفاده دیگران بجای مشتری

ه) خرابی خطوط مجاور و /یا سوئیچ شبکه تلفن سایر اپراتورهای مخابراتی

و) محتوای اطلاعات منتقل شده از طریق اینترنت توسط مشتری

ماده 13: نسخ قرارداد

این قرارداد در 13 ماده، 10 تبصره، 4 پیوست و 2 نسخه که هر یک حکم واحد را دارد، در تاریخ .../.../... به امضای طرفین رسیده است تنظیم و یک نسخه نزد مشتری و نسخه دیگر نزد واحد اجرایی ...........................................خواهد بود.


پیوست ها

پیوست 1: طرفین قرارداد و تاریخ اجرای خدمات

پیوست 2: شرح دستور العمل اجرایی، مشخصات و لیست قیمت خدمات

پیوست3: برگ تحویل خدمات و تجهیزات

پیوست 4: تعاریف

نام مشتری: دانشگاه علوم پزشکی زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده مشتری:

آقای حمید حسنی-آقای مصطفی سلطانی

مهر و امضای مشتری

نام واحد اجرایی: شرکت مخابرات استان زنجان

نام و نام خانوادگی نماینده واحد اجرایی:آقای نیکنام جدیدی

مهر و امضای واحد اجرایی


توافق نامه سطح خدمات سرویس

Service Level Agreement (SLA)

مشتریان سرویس اینترنت پر سرعت . G

مقدمه: بر اساس مصوبه شماره 90 مورخ 10/05/90 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این توافقنامه سطح خدمات سرویس بر اساس امکانات موجود و در سطح خدمات طلایی از تاریخ 01/04/92 بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت ارتباطات ثابت ایران قابل اجرا می باشد.

1- تعاریف

خدمت دهنده: شرکت ارتباطات ثابت ایران که ارایه دهنده خدمات ارتباطات داده در سطح شرکت های مخابرات استانی می باشد.

خدمت گیرنده: دریافت کننده خدمات ارتباطات داده.

موافقتنامه سطح خدمات: یک قرارداد دو جانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده که بر اساس توافق و به منظور تضمین پارامترها، کیفیت خدمات توافق شده، منعقد می شود. در این قرارداد باید کیفیت سطح خدمات، نحوه اندازه گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت های اجرایی آن تعیین شود. از این پس این قرارداد SLA نامیده می شود.

شبکه: مجموعه نقاط و خطوط ارتباطی بین آنها که برای ارایه خدمات ارتباطات داده استفاده می شوند.

دوره زمانی: یک ماه شمسی با فرض هر ماه 30 روز

ساعات کاری موثر: 24 ساعت کاری، در این قرارداد محاسبات مربوط به کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس ساعات کاری موثر انجام خواهد شد.

قطعی خدمات: قطع خدمات توافق شده از سمت شبکه خدمت دهنده.

تبصره: در صورت بروز قطعی سرویس همزمان ناشی از چند پارامتر کیفیت سرویس، فقط زمان قطعی سرویس پارامتری که بیشترین زمان قطعی را داشته است در محاسبه مدت زمان قطعی کامل خدمات منظور خواهد شد.

رسید خرابی: اعلام وصول گزارش خرابی و یا کاهش سطح کیفیت خدمات که از طرف خدمت گیرنده اعلام
می شود.

میزان تلفات بسته ها (PLR ) به میانگین گم شدن و یا از دست رفتن بسته های IP در طول شبکه خدمت دهنده اطلاق می شود و به روش ارسال بسته های ICMP به اندازه 100 بایت و به تعداد 1000 عدد از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه نهایی داخل شبکه خدمت دهنده و بر اساس میانگین نمونه برداری های متوالی Ping Test در طئل یک ساعت و یا براساس سایر روش های استانداری که اعلام خواهد شد محاسبه می شود. ( این پارامتر فقط جهت سرویس های IP-Base محاسبه خواهد گردید)

تاخیر: متوسط زمانی که طول می کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت دسترسی خدمت گیرنده تا نقطه انتهایی شبکه خدمت دهنده برسد. این پارامتر بر اساس میانگین نمونه برداری در دوره زمانی و یا بر اساس سایر روش های استانداردی که اعلام خواهد شد محاسبه می شود. ( این پارامتر فقط جهت سرویس های IP- Base محاسبه خواهد گردید.)

پهنای باند تضمین شده (CIR): به حداقل پهنای باند اختصاص یافته به خدمت گیرنده در دوره زمانی اطلاق می شود و از تقسیم میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیم کانال ارتباطی و یا براساس سایر روش های استانداردی که سازمان اعلام خواهد کرد محاسبه می شود.

میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR): به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمات براساس توافق بین خدمات دهنده و خدمت گیرنده اطلاق می شود.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات: مجموع زمان های کاهش سطح کیفیت خدمات به دلیل عدم برآورده شدن یک یا چند پارامتر کیفیت خدمت مندرج در SLA به صورت مستقل.

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز: حداکثر زمان مجاز کاهش سطح کیفیت خدمات در طول دوره زمانی

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز: حاصل تفریق زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز از زمان کاهش سطح کیفیت خدمات. در صورتیکه حاصل کمتر از صفر باشد زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیر مجاز برابر صفر منظور می شود.

Down Time: به کلیه عملیات جهت بهبود، ارتقاء، توسعه و تغییر در شبکه که منجر به قطعی یا اختلال در کیفیت سرویس های شبکه می گردد، اما با برنامه ریزی قبلی بوده و به اطلاع خدمت گیرنده رسانده می شود، اطلاق می شود.

2-زمان کاهش سطح کیفیت خدمات

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات معادل مجموع زمانهای کاهش سطح کیفیت ناشی از قطع خدمات، افزایش P.L از میزان قابل قبول، تاخیر غیر مجاز، عدم برآورده شدن CIR و عدم برآورده شدن MTTR طبق فرمول ذیل می باشد:

تبصره: بدیهی است در یک زمان بیش از یک جریمه به مشترک تعلق نخواهد گرفت.

2-1- زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از قطعی خدمت: در این حالت T1 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر که برابر با مجموع زمان های قطعی خدمت خط خدمت دهنده در دوره زمانی می باشد.( )

2-2- زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از PLR: حداکثر میزان مجاز PLR برابر 1% در طول شبکه خدمت دهنده می باشد لذا اگر زمان اندازه گیری شده که PLR از میزان مجاز بیشتر شده است را «t» در نظر بگیریم در این حالت T2 یعنی بخشی از زمان قطعی ارتباط ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول 1 محاسبه خواهد شد.

T2

PLR

T2=0.lt

1%< PLR≤2%

T2=0.3t

2%< PLR≤4%

T2=t

PLR>4%

جدول 1- نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن PLR

در این حالت کل زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر ( ) از مجموع زمان های کاهش سطح خدمات رخ داده در دوره زمانی با توجه به ضرایب ذکر شده در جدول 1 به دست خواهد آمد.

2-3- زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخیر: حداکثر میزان تاخیر مجاز در طول شبکه خدمت دهنده برابر 50ms می باشد لذا اگر زمان اندازه گیری شده که تاخیر از میزان مجاز بیشتر شده است را t در نظر بگیریم، در این حالت T3 یعنی بخشی از زمان قطعی ارتباط ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر براساس ضرایب جدول 2 محاسبه خواهد شد.

T3

Latency

T3=0.05t

50<latency≤200

T3=0.1t

200<latency≤500

T3=0.2t

Latency>500

جدول 2- نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن تاخیر

در این حالت کل زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر ( ) از مجموع زمان های کاهش سطح خدمات رخ شده در دوره زمانی با توجه به ضرایب ذکر شده به دست خواهد آمد .

2-4- زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن CIR : حداقل میزان CIR در شبکه خدمت دهنده برابر 80% پنهای باند خدمت گیرنده می باشد . لذا اگر زمان اندازه گیری شده که CIR از این میزان کمتر باشد را t در نظر بگیریم در این حالت T4 یعنی زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر بر اساس ضرایب جدول 3 محاسبه خواهد شد .

T4

CIR

T4=0

CIR≥80%

T4=0.3t

60%≤ CIR<80%

T4=t

CIR<60%

جدول 3- نحوه محاسبه زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن CIR

2-5- زمان کاهش سطح کیفیت خدمات ناشی از عدم برآورده شدن MTTR : در صورتی که زمان رفع خرابی بیش از جدول ذیل(جدول 4) باشد، در این حالت T5 یعنی زمان کاهش سطح خدمات ناشی از عدم برآورده شدن این پارامتر از تفریق کل زمان خرابی منهای زمان های جدول 4 بدست می آید .

سطح خدمات

میزان MTTR

الماس

1 ساعت

طلا

3 ساعت

نقره

7 ساعت

برنز

14 ساعت

جدول 4- میزان MTTR در سطوح مختلف خدمات

2-6- اگر T زمان کاهش سطح کیفیت خدمات و T را به عنوان زمان کاهش سطح کیفیت خدمات غیرمجاز و T" را به عنوان زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز در نظر بگیریم T و T' از فرمول های زیر محاسبه می شوند :

0                 T≤T"

T'=

T-T"          T>T"

3- ضریب دسترسی

این ضریب مشخص کننده امکان دسترسی خدمت گیرنده به حداکثر خدمات ارائه شده روی بستر شبکه خدمت دهنده با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد . ضریب دسترسی بر اساس خدمات مشخص شده در جدول 5 تعیین می شود:

سطح خدمات

ضریب دسترسی

زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مجاز (T") در دوره زمانی (دقیقه)

سقف تعرفه

(A تعرفه پایه)

برنز

98%

864

A

نقره ای

99%

432

2A

طلائی

5/99%

216

3A

الماس

9/99%

2/43

5A

جدول 5- سطوح خدمات پیشنهادی و ضرایب دسترسی به تفکیک خدمات


4- جرایم و روش تعیین آن بر اساس ضریب عدم دسترسی

برای محاسبه جریمه ، ضریب عدم دسترسی K به صورت زیر تعریف می شود:

K=T'/T"

پس از محاسبه K میزان جریمه برحسب درصدی از تعرفه و بر اساس جدول 6 و 7 تعیین می شود . میزان جریمه از شارژ تعیین شده برای دوره زمانی کمتر می شود .

جریمه (درصدی از تعرفه)

ضریب عدم دسترسی

50%

0<K≤1

10%

1<K≤2

20%

2<K≤3

35%

3<K≤5

50%

5<K≤10

100%

K>10

جدول 6- میزان جریمه برای SLA در سطح خدمت برنز ، نقره و طلا

جریمه (درصدی از تعرفه)

ضریب عدم دسترسی

5%

0<K≤1

10%

1<K≤2

20%

2<K≤3

35%

3<K≤5

50%

5<K≤10

60%

10<K≤15

80%

15<K≤25

100%

K>25

جدول 7- میزان جریمه برای SLA الماس

5-الزامات

5-1- خدمت دهنده موظف است سامانه لازم برای اندازه گیری پارامترهای کیفیت خدمات مندرج در SLA را برای خدمت گیرنده فراهم سازد. سازمان در صورت لزوم مراجع م استانداردهای مربوط به اندازه گیری پارامترهای کیفیت خدمات را اعلام خواهد نمود و خدمت دهنده موظف خواهد بود بر اساس استانداردهای اعلام شده پارامترهای کیفیت خدمات را اندازه گیری نماید.

5-2- به منظور پاسخگویی در زمان مناسب ، خدمت دهنده موظف به ایجاد یک مرکز پاسخگویی با تعداد خطوط و اپراتورهای پاسخ دهنده کافی می باشد .

5-3- دوره اندازه گیری بصورت 24 ساعته در 7 روز هفته می باشد.

5-4- خدمت دهنده تعهد می نماید انجام عملیات Down Time جهت تغییرات در سیستم را حداقل 48 ساعت قبل از طریق پایگاه اطلاع رسانی شرکت مخابرات ایران به آدرس WWW.Tci.IR اطلاع رسانی نماید.

5-5- خدمت دهنده متعهد می شود انجام عملیات Down Time را بین ساعات 2 الی 6 صبح و حداکثر یکبار در ماه انجام دهد. البته در موارد اجتناب ناپذیر این زمان با اعلام قبلی از ساعت 12 شب تا 6 صبح می تواند باشد.

5-6- خدمت دهنده مجاز است در هر ماه یکبار نسبت به اجرای Down Time پیش بینی نشده (با اطلاع رسانی حداقل سه ساعت قبل) اقدام نماید.

5-7- محاسبه زمان کاهش سطح کیفیت خدمات بر اساس اعلام خدمت گیرنده در زمان وقوع خرابی و تایید خدمت دهنده و اخذ رسید خرابی انجام خواهد شد . روش های اعلام خرابی عبارتند از :

 • o تلفن به شماره 33335500 + E-mail به آدرس
 • o فاکس به شماره 33362307+ SMS به شماره ..........................................................
 • o اطلاع رسانی به مرکز تماس به شماره 33335600

5-8- خدمت دهنده موظف است نسبت به رفع مشکل ظرف مدت 48 ساعت اقدام نماید و پس از رفع مشکل، نسبت به بستن رسید خرابی مندرج در بند 5-5 اقدام نموده و موضوع را به اطلاع خدمت گیرنده و واحد صدور صورتحساب برساند .

5-9- محاسبه جریمه در دوره زمانی صورت می پذیرد.


6- مواردی که مشمول جریمه نمی شوند .

6-1- قطعی های ناشی از قوه قهریه (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی و یا خارج از کنترل شرکت مخابرات ایران، در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد .

6-2- قطعی های ناشی از توسعه، بهینه سازی و بازسازی شبکه کابل که منجر به ارتقاء سطح کیفی خدمات گردد به شرط آنکه قبلاً اطلاع رسانی گردیده باشند.

6-3- قطعی های که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد .

6-4- قطعی هایی که در زمان Down Time مجاز باشد.

6-5- قطعی هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی ، آزمایش شبکه داخلی و ...)

6-6- قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد .

6-7- قطعی های ناشی از عدم پرداخت صورتحساب

6-8- قطعی های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و سایر مراجع ذیصلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی باشد.

7- سایر موارد

7-1- خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد سرویس های مشابه در شرایط مساوی بین خدمت گیرنده ها در SLA قائل شود.

7-2- هرگونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در این مصوبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوق طرفین بلامانع است. در این حالت سازمان نسبت به توافقات اضافی تعهدی نخواهد داشت.

7-3- در صورت عدم امکان تدام این توافقنامه ، طرفین می بایست موضوع را کتبی به یکدیگر اطلاع دهند.

7-4- در شرایط اختلاف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرجع داوری حل اختلاف خواهد بود.


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

این پیشنهاد تنها برای تعداد حداقل 50 ارتباط معتبر می باشد که بر مبنای درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است:

 • · 50 ارتباط G.SHDSL

حداقل دوره قرارداد یکسال شمسی می باشد و ارتباطات فوق الذکر می بایست در مدت محدود پس از عقد قرارداد خریداری شود.

لیست قیمت اینترنت با ترافیک نامحدود روی بستر G.HSDSL

بسته انتخابی

پهنای باند

هزینه اینترنت

تخفیف

دانش 01

20M

000/873/73

10%

دانش 02

34M

600/513/111

10%

دانش03

50M

000/295/164

10%

دانش 04

100M

000/098/307

10%

دانش 05

STM1

800/087/409

10%

- هزینه نصب و راه اندازی خدمات و تجهیزات انتهایی برای هر یک از بسته های انتخابی مبلغ 000/080/1 ریال می باشد.

- در تمامی بسته های انتخابی تأمین مودم و سایر تجهیزات لازم برعهده مشتری می باشد.

 • · پهنای باند اختصاصی و سرعت تضمین شده (Dedicated Internet)
 • · قیمت های پایین تر در مقایسه با شرکت های دیگر
 • · سطح خدمات طلا
 • · تمام وقت (24* 7*365) پاسخگویی و خدمات پس از فروش
محتوای بیشتر در این بخش: تعرفه سرويسهاي غیرحجمی ADSL »

پیوندهای پرکاربرد

 

 

تماس با ما

زنجان - جاده گاوازنگ -مجتمع ادارات - شرکت مخابرات ایران-منطقه زنجان
کدپستی : 4513733581
تلفن تماس : . . . . . .
شماره فکس : 33443535 - 024
پست الکترونیک : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آمار بازدید

گالری تصاویر